Skip to content Skip to footer
Košarica 0 items - €0,00 0
Košarica 0 items - €0,00 0

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Bauerfeind d.o.o., Dolenjska cesta 242B, 1000 Ljubljana

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Katja Brenčič, gdpr@bauerfeind.si

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.
——-
Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanju nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, zlonamerne kode ipd.).
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.
Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).
Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če nas kontaktirate prek spletnega obrazca

Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namen komunikacije z vami, kar predstavlja naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR. Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval (hranil) ponudnik gostovanja spletne strani, s katerim imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR. Osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že kadarkoli pred tem pa lahko od nas zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave, obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Svoje pravice lahko uveljavljate s pisno vlogo, poslan na naslov upravljavca. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Če na spletni strani kupite izdelek

Če na spletni strani kupite ali naročite izdelek, potem med nami nastane pogodba, katere vsebino lahko preberete v Splošnih pogojih poslovanja. Da vemo, kdo je naš kupec, komu pošljemo račun in na kateri e-naslov pošiljamo informacije v zvezi z nakupom, moramo seveda od vas pridobiti nekaj osebnih podatkov. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, žal izdelka prek spletni strani ne boste mogli kupiti.
—————
Podrobneje
Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: izvajanje kupne pogodbe (6(1)b GDPR).
Rok hrambe: 5 let od zaključka nakupa oz. poravnave vseh obveznosti.
Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.